شش برنامه ای که درباره پاسپورت ترکیه باید انجام شود

asked 2022-04-29 17:02:11 -0500

هزینه انتقال به میزان مقدار سپرده و مبلغ اضافی DASK است اگر زمان DASK منقضی شده باشد. هزینه انتقال به میزان مقhttps://www.hometalk.com/search/posts?filter=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87 (دار سپرده) و مبلغ اضافی DASK است چنانچه زمان DASK منقضی شده باشد.هزینه آبونمان برق و آب در آنتالیا از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. و زوجین ایرانی که در ترکیه زندگی می کنند، جهت انجام ازدواج در ترکیه ، می توانند از راهنمایی متخصصین و خدمات این موسسه استفاده کنند. به عنوان مثال در خاطر داشته باشید که در مرکز شهر استانبول اکثر خانه ها و املاک ساخت و ساز قدیمی دارند. ۱- در صورت اخذ شهروندی ترکیه ، آیا افراد خانواده هم به تبع آن شهروند ترکیه می شوند؟ در خرید ملک به طور قطع بایستی بالاى ۲۵۰ هزار دلار آمریکا از حساب خریدار (شما)به فروشنده انتقال داده شود. در سمت راست در بالای سند، عکس مالک آپارتمان قرار می گیرد. ولی در مناطق مختلف این شهر نیز قیمت هر متر مربع متفاوت می باشد، به طور مثال در گرانترین منطقه استانبول بشیکتاش هر متر مربع آپارتمان ۸۱۳۷ لیر، در منطقه بشیکتاش گرانترین محله Bebek هر متر مربع آپارتمان ۱۶۵۹۶ لیر می باشد.مهاجرت به ترکیه

جواب: بله، اگر سهم هریک به تنهایی ۲۵۰ هزار دلار بوده و به هر شخص سند جداگانه ای داده شود. مى توان آپارتمانى را خریدارى کرد که داراى سند https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%20%DB%8C%D8%B9%D9%86%D9%89 (آرسا یعنى) سهم از زمین باشد. به همین دلیل افرادی که قصد سرمایه گذاری در خارج از ایران را دارند، ترکیه را به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری گزینش می کنند. قیمت هر متر مربع به لیر ۴۴۳۲ لیر و به پول ایران هر متر مربع ۱۵ میلیون تومان است. البته پیش از آنکه پولی را واریز کنید بهتر است استعلامات لازم را درباره ارزش واقعی خانه و همینطور مالیات و … اداره کل ثبت زمین و کاداستر نقل و انتقال را انجام می دهد. درصورتیکه قصد خرید ملک با ارزش بیش از 250000 دلار دارید، خانههای ویلایی قاضیکوی یکی از بهترین گزینهها برای سرمایه گذاری میباشند. یعنى شخص مى تواند با پاسپورت کشورهاى دیگر مثل فرانسه وارد ترکیه شود، و هم با پاسپورت ترکیه که پیش از این گرفتن کرده است.

edit retag flag offensive close merge delete