سوابق دور از انتظار بهترین وکیل مهاجرت

asked 2022-04-12 16:06:57 -0500

DianBavist gravatar image

سن متقاضی مهاجرت به استرالیا بطور معمول باید زیر 55 سال باشد، گردش مالی در 2 تا 4 سال اخیر، لااقل 500 هزار دلار، سرمایه فرد و همسرش لااقل 800 هزار دلار شامل اموال منقول و غیرمنقول و قابل انتقال به استرالیا باشد و همینطور سوابق مدیریتی موفقی داشته باشد، همچنین داشتن مدرک 5-IELTSامتیاز فرد را افزایش می دهد. برخلاف امتحان TestDaf، آزمون DSH فقط در دانشگاههای آلمان و تنها در کشور آلمان برگزار میشود. ولی برای این کار شما بایستی اسناد رسمی را ارائه کنید که ازدواج شما را اثبات کند و این کار برخلاف تصور هرگز آسوده نیست. بر اساس گفته نهادهای بینالمللی حقوق بشر تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله یونان به گونهای خشونتآمیز مانع از ورود پناهجویان به قلمرو اتحادیه اروپا میشود یا آنها را با اعمال خشونت بنابراین میفرستند. همینطور در صورتیکه به عنوان متقاضی مهاجرت به کانادا از ایران که قصد کار یا تحصیل در هر قسمت از این کشور را دارید، به دست آوردن اطلاعات جدید و مورد اعتماد درباره قوانین و راه های مهاجرت به کانادا برای شما بسیار با اهمیت است؛ عضویت در کانال تلگرام مهاجرت به کانادا و به دست آوردن اطلاعات صحیح مهاجرتی زیر نظر وکلا و کارشناسان با تجربه را به شما پیشنهاد می کنیم تا در مسیر مهاجرت به کشور کانادا دچار گمراهی نشوید.edit retag flag offensive close merge delete